AFFISCHER

Carina Länk har fått priser för sin affischkonst och finns representerad på Ogaki Poster Museum i Japan. 

 

Carina erhöll Grand Prix Savignac 1998 "the best poster of the world" på 12th International Poster Salon för affischen Spillkråkan / Biologiska Museet. Hon var den första kvinnan som fick priset och fick motta priset i Unescopalatset i Paris.

Carina har bl a gjort affischer åt Länsstyrelsen i Stockholm och för dessa fått tre Graphis Poster Gold, New York. Affischen "I Blickfånget" som hon ritade åt Riksutställningar och Kungliga biblioteket, fick Kolla award silver, Stockholm.